I trénink může být zábava!

I trénink může být zábava!

V pondělí 7. června 2021 se trénink suché přípravy pro hokejovou základnu a 1. třídu proměnil v zábavné odpoledne. Úkoly, soutěže, sladká odměna, opékání buřtů a přítomnost nejoblíbenějšího člena hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI, to vše bylo pro děti přichystáno.

Společné odpoledne bylo odstartováno v 17 hodin na Resslu. Pro děti byla vytvořena zábavná stezka v lesíku kolem statku, která měla celkem 12 úkolů, tvořených ze sedmi teoretických otázek a pěti praktických stanovišť. Každý účastník obdržel na startu kartičku, kde bylo zapotřebí hlavně napsat své jméno a vyplnit všech dvanáct prázdných políček. U teoretických otázek bylo zapotřebí vybrat jednu správnou odpověď ze tří možností a u zbylých stanovišť se plnil daný sportovní úkol, za který každý obdržel razítko. V cíli byl každý odměněn sladkostmi dle vlastního výběru a při splnění všech stanovišť bylo zapotřebí vhodit kartičku do připravené krabice k dalšímu slosování.

Účast na tomto dětském dni byla hojná, celkem se nám zúčastnilo 37 dětí. Stejně jako byli účastníci po menších skupinkách propouštěni na startu, postupně i docházeli do cíle. Během toho byl pro ostatní čas si opéct buřta a zchladit se pořádným pitím. Po celou dobu byl nejen v areálu, ale i s dětmi v terénu přítomný náš oblíbený maskot, který se během odpoledne stal nejoblíbenější tváří všech přítomných fotoaparátů.

Vyvrcholením celého odpoledne bylo slosování o hodnotné dárky. Ze všech odevzdaných kartiček byli naším maskotem vylosováni celkem tři výherci. Pro třetí a druhé místo byly připraveny balíčky s hokejovými doplňky a předměty našeho hokejového klubu. První místo bylo oceněno hokejkou s podpisem místní hokejové legendy Roberta Reichela. Dětský den byl ukončen společnou fotografií.

Věříme, že tento společný den si užily nejen děti, ale i jejich milý doprovod. Všem moc děkujeme za účast a těšíme se na další společné zážitky.