Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

Dle nařízení svazu Českého ledního hokeje a opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s účinností od 1. 9. 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN (dále také jako „Opatření) jsme nuceni  přistoupit při utkání mládeže k těmto opatřením.

Kterákoliv osoba (fanoušci, rodiče, rodinní příslušníci, aj.), která navštíví hokejové utkání mládeže MOSTEČTÍ LVI, je povinna splňovat některý z níže uvedených bodů:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebe testování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test(RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Rádi bychom informovali všechny hráče mládeže hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI, kteří hrají soutěže pořádané Českým svazem ledního hokeje (od 2. tř.), že jsou povinni každé pondělí předložit vedoucímu mužstva či trenérovi jedno z těchto potvrzení:

  1. potvrzení o negativním výsledku testu PCR testu či antigenního testu (platnost 7 dní),
  2. potvrzení o očkovávání,
  3. informaci o prodělání onemocnění covid-19, přičemž neuplynula lhůta 180 dní od pozitivního výsledku.

Přílohy