MLÁDEŽ: Jednání Výkonného výboru spolku

MLÁDEŽ: Jednání Výkonného výboru spolku

Sport Most z.s.

Informace pro členy spolku z Výkonného výboru, který se konal ve dne 26. dubna 2023

Rádi bychom Vám představily několik bodů, které byly projednány na schůzi Výkonného výboru spolku Sport Most z.s. (mládež MOSTEČTÍ LVI)

 • jako již každoročně došlo ke schválení účetní uzávěrky za předchozí rok a předběžné schválení rozpočtu spolku na rok 2023
 • na další období byli zvoleni noví členi Statutárního výboru spolku
   – Ing. Lukáš Bednařík
   – Ing. Marek Hrvol
   – Ing. Jaroslav Štěpánek
 • současně také jmenováni noví členi Kontrolní komise spolku
   – Mgr. Jan Paparega
   – Ingr. Jaroslav Hrvol
   – Vladimír Kubík
 • výborem bylo přijato zvýšení členských příspěvků od sezóny 2023/2024 z částky 5 500 Kč na 7 000 Kč/rok, přičemž částku bude možné uhradit ve třech způsobech: 1 splátka, 2 splátky či 4 splátky ( viz. Směrnice č.1 o členských příspěvcích spolku Sport Most z.s. – vystavena na zs)
 • výkonný výborem byl dále odsouhlasen jednotný koncept v rámci klubového oblečení, a to nejen pro mládež, ale i „A-tým“ ; dále se zakazuje poskytování loga pro soukromé účely, především při zhotovení oblečení, v případě zjištění porušení tohoto zákazu dojde k vymáhání škody dle zákona a případně hrozí vyloučení člena z klubu; logo (včetně grafiky maskota) MOSTEČTÍ LVI je zaregistrováno a spolek má na něj ochrannou známku
 • projednány byly další aktivity klubu:
   – užívání ledu květen – červen
   – pokračování v turnaji Easter Lions Cup i v dalších letech
   – letní hokejové soustředění_ SML
   – pořádání příměstského tábora pro veřejnost