MOSTEČTÍ LVI

Členské příspěvky 2022

O Z N Á M E N Í

Příspěvky na rok 2022:

  • bankovním převodem (s uvedením RČ dítěte + vyplněním poznámky pro příjemce s uvedením příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje)
  • osobně u paní Slavíkové v kanceláři na ZS
  • příspěvky se platí již od ročníku 2015 a to od suché přípravy, od května
  • hráči platí ročně: 5.500,- Kč, brankáři platí ročně: 2.750,- Kč

Způsob placení :

1 splátka:           do 31. 5. 2022  – 5.500,- Kč     (brankáři  – 2.750,- Kč)

————————————————————————————————

2 splátky:           do 31. 5. 2022  – 3.000,- Kč     (brankáři  – 1.500,- Kč)

                            do 30. 9. 2022  – 2.500,- Kč     (brankáři  – 1.250,- Kč)

ve výjimečných případech se platí 500,- Kč měsíčně, vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc (vždy měsíc předem). Neplatí se pouze za měsíc červenec.

Číslo účtu :

Č. účtu: 1122331101/5500 Raiffeisenbank

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte


Ke stažení v PDF: