Členské příspěvky 2021

Příspěvky se platí již ročníku 2014, a to od suché přípravy od května.

Hráči platí ročně 5 500 Kč, brankáři platí ročně 2 750 Kč.
Dne 8. 4. 2021 bylo Výkonný výborem spolku Sport Most z.s. schváleno snížení členských příspěvků, a to pouze na sezónu 2021/2022 od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022, na částku 4 500 Kč pro hráče a 2 250 Kč pro brankáře.

Možnost uhrazení

a) Bankovním převodem (s uvedením RČ dítěte + vyplněním poznámky pro příjemce s uvedením příjmení dítěte a třídy, kterou navštěvuje).

Číslo účtu: 1122331101/5500 Raiffeisen Bank

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a třída, kterou navštěvuje

b) Osobně u paní Slavíkové v kanceláři ZS, tel. 733 614 269.

Způsob splácení

a) Jedna splátka: do 31. 5. 2021 hráči 4 500 Kč, brankáři 2 250 Kč.

b) Dvě splátky:
I. do 31. 5. 2021 hráči 2 500 Kč, brankáři 1 250 Kč;
II. do 30. 9. 2021 hráči 2 000 Kč,  brankáři 1 000 Kč.

c) Ve výjimečných případech se platí 500 Kč měsíčně, vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc (vždy měsíc předem). Neplatí se pouze za měsíc červenec.