MOSTEČTÍ LVI

Členské příspěvky 2023

O Z N Á M E N Í

Příspěvky na rok 2023:

  • bankovním převodem (s uvedením RČ dítěte + vyplněním poznámky pro příjemce s uvedením příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje)
  • osobně u paní Slavíkové v kanceláři na ZS
  • příspěvky se platí již od ročníku 2016 a to od suché přípravy, od května
  • hráči platí ročně: 7.000,- Kč, brankáři platí ročně: 3.500,- Kč

Způsob placení :

1 splátka:           do 31. 5. 2023  – 7.000,- Kč     (brankáři  – 3.500,- Kč)

————————————————————————————————

2 splátky:           do 31. 5. 2023  – 3.500,- Kč     (brankáři  – 1.750,- Kč)

                            do 30. 9. 2023  – 3.500,- Kč     (brankáři  – 1.750,- Kč)

4 splátky: hráči – 4 x 1750,- Kč brankáři – 4 x 875,- Kč
vždy do konce 1. měsíce ve čtvrtletí (leden, duben, červenec, říjen).

Ve výjimečných případech, u sociálně slabších rodin se může upravit splátkový kalendář celé částky =7000,- Kč do více splátek. K tomu je nutné potvrzení z úřadu práce nebo příslušného sociálního odboru ve městě nebo různých charitativních organizací.

Číslo účtu :

Č. účtu: 1122331101/5500 Raiffeisenbank

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte


Ke stažení v PDF: