Členské příspěvky 2020

Příspěvky se platí již ročníku 2013, a to od suché přípravy od května.

Hráči platí ročně 5 500 Kč, brankáři platí ročně 2 750 Kč.

Možnost uhrazení

a) Bankovním převodem (s uvedením RČ dítěte + vyplněním poznámky pro příjemce s uvedením příjmení dítěte a třídy, kterou navštěvuje).

Číslo účtu: 1122331101/5500 Raiffeisen Bank

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a třída, kterou navštěvuje

b) Osobně u paní Slavíkové v kanceláři ZS.

Způsob splácení

a) Jedna splátka: do 31. 5. 2020 hráči 5 500 Kč, brankáři 2 750 Kč.

b) Dvě splátky:
I. do 31. 5. 2020 hráči 2 500 Kč, brankáři 1 200 Kč;
II. do 30. 9. 2020 hráči 3 000 Kč,  brankáři 1 550 Kč.

c) Ve výjimečných případech se platí 500 Kč měsíčně, vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc (vždy měsíc předem). Neplatí se pouze za měsíc červenec.

Oznámení ke stažení