MOSTEČTÍ LVI

Lékařské prohlídky 2022

Rozpis termínů 2022 (akt. 12. 5. 2022) ke stažení:

Komu vybraný termín nevyhovuje, nechť kontaktuje přímo ordinaci.


Zátěžové EKG: junioři, dorost, 9., 8., 7., 6., 5. třída

Klidové EKG: 4., 3., 2. třída

Prohlídka stojí 700 Kč, platí se na místě v hotovosti, trvá cca 30 min.

S sebou věci na převlečení, boty na přezutí, ručník a pití.

Všichni musí mít kartičku pojišťovny (stačí i kopie) a podepsaný souhlas s prohlídkou od rodičů. Ke stažení zde.

Kdo na tomto pracovišti ještě nebyl, je třeba mít i výpis karty od praktického lékaře.

Pokud se někde léčíte v odborné ambulanci (kardiologie, alergologie,…), vezměte s sebou poslední nález.

Miroslava Koucká
Oddělení sportovní medicíny
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
miroslava.koucka@kzcr.eu
telefon 477 113 020


Příloha č. 1

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE

V souladu s obecně závaznými právními předpisy a z důvodu množících se případů srdečních příhod hráčů ledního hokeje u nás i ve světě, které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím, ČSLH v souladu s vyhláškou č. 391/2013 Sb. stanovuje následující minimální obsah povinných lékařských prohlídek u hráčů ledního hokeje v soutěžích řízených ČSLH.

1. U hráčů účastnících se soutěží ČSLH, tj. do 5. třídy:

a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;

b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu hráče a popis časové a fyzické náročnosti ledního hokeje;

c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu hráče a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost hráče k lednímu hokeji;

d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů hráče, které budou zatěžovány ledním hokejem;

e) rozbor údajů o vykonávaném sportu;

(vyšetření uvedená pod písm. a) až e) tohoto odstavce dále také jako „Základní vyšetření“);

f) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný Základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost ledního hokeje nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

2. U hráčů účastnících se soutěží I. liga ČR, DHL ELJLA, ELIOD ELD, LSŽ a LMŽ, tj. od 6. třídy:

a) vyšetření podle odst. 1. shora;

b) zjištění základní antropometrie;

c) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření;

d) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve;

e) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný vyšetřeními uvedenými pod písm. c) – d) tohoto odstavce.