Nábor 2019/2020

NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTŮ A HOKEJISTEK
Kdo může přijít?

Nejvhodnější věk pro začátek je od 4 do 8 let.

Kolik potřebuji peněz?

ŽÁDNÉ, příspěvky se neplatí.

Co s sebou?

Klub bezplatně zapůjčuje hokejovou výstroj.

TRÉNINKY

září – březen
bude upřesněno
Přijít můžete kdykoliv v průběhu sezóny.

Další informace

Mgr. Lubomír Jandera, tel. 602 185 461, lubomir.jandera@mostectilvi.cz