Omezení na ZS

Omezení na ZS

Na základě mimořádného opatření MZDR ČR

Od 1. 9. 2020 platí pro naše hokejová utkání tato omezení:

  • Povinnost nosit po celou dobu pobytu na ZS ochranný prostředek dýchacích cest (roušku, šátek,…).
  • Maximálně 500 diváků.
  • Uzavřena polovina sektorů ke stání.

Opatření se budou přizpůsobovat aktuální situaci. Respektujte pokyny uvedené přímo na místě.

Plné znění mimořádného opatření MZDR ČR ⏩ https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/