Pojď hrát hokej

Pojď hrát hokej

MOSTEČTÍ LVI 21.9.2021

Dne 21.9.2021, v čase 17.00 – 19.00, proběhla na zimním stadióně v Mostě náborová akce pořádaná hokejovým klubem MOSTEČTÍ LVI ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Náborové akce se zúčastnilo 26 malých zájemců o lední hokej (23 chlapců a 3 dívky).

Program akce korespondoval se zaslanými metodickými materiály od Českého svazu ledního hokeje. Rodiče s dětmi čekala registrace (vyplnění přihlášek), převlékání v šatně a program na ledě. Na ledě trénink začínal ukázkou mini utkání hráčů roč. 2013, kteří následně zůstali a byli nápomocni k tréninku na ledě. Trénink na ledě byl rozdělen na stanoviště s různou činností. Vybavili jsme všechny děti hokejovou výstrojí. Na konci tréninku byla provedena společná fotografie. Do programu na ledě se zapojil maskot MOSTECKÝCH LVŮ a maskot Puk. Trenérský tým posílil Radim Skuhrovec. Během tréninku dětí na ledě proběhlo na tribuně představení ledního hokeje rodičům.

Po převléknutí v kabině, byly ukázány zájemcům ze strany rodičů na zimním stadióně střelnice a malé tělocvičny, kde proběhla krátká ukázka tréninku na suchu. Děti se postupně zapojily a předvedly své dovednosti. Všichni rodiče byli seznámeni s informacemi k tréninkům hokejové základny a možnostem začít hrát lední hokej v našem klubu.

S akcí jsme velmi spokojeni. Věříme, že všichni malí hokejisti se zapojí do tréninků základny. Celkově se zapojilo do akce ze strany klubu 7 trenérů na ledě, 4 osoby na registraci a prezentaci hokeje. 3 hráči z mužstva starších žáků na výpomoc při oblékání do výstroje a 10 hráčů roč. 2013 na mini-utkání.

                                                                                                       Mgr. Lubomír Jandera

Úplná galerie na našem FB >>