Proběhl Týden hokeje!

Proběhl Týden hokeje!

Dne 25. 1. 2022 v čase 17.00 – 19.00 proběhla na zimním stadióně v Mostě náborová akce pořádaná hokejovým klubem MOSTEČTÍ LVI ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Náborové akce se zúčastnilo 22 malých zájemců o lední hokej (19 chlapců a 3 dívky).

Program korespondoval se zaslanými metodickými materiály od Českého svazu ledního hokeje. Rodiče s dětmi čekala registrace (vyplnění přihlášek), prezentace ledního hokeje a klubu MOSTEČTÍ LVI, převlékání v šatně a program na ledě. Na ledě trénink začínal ukázkou mini utkání hráčů ročníku 2013/14, kteří následně zůstali a byli nápomocni k tréninku. Tento trénink byl rozdělen na stanoviště s různou činností. Vybavili jsme všechny děti hokejovou výstrojí. Na konci byla provedena společná fotografie. Do celé akce se zapojil i maskot MOSTECKÝCH LVŮ.

Po převléknutí v kabině byly ukázány zájemcům ze strany rodičů další tréninkové prostory na zimním stadióně – střelnice a rozcvičovna, kde proběhla krátká ukázka tréninku na suchu. Děti se postupně zapojily a předvedly své dovednosti. Všichni rodiče byli seznámeni s informacemi k tréninkům hokejové základny a s možnostmi, jak začít hrát lední hokej v našem klubu.

S akcí jsme velmi spokojeni. Věříme, že všichni malí hokejisti se zapojí do tréninků základny. Celkově se zapojilo do akce ze strany klubu 7 trenérů na ledě, 4 osoby na registraci, 2 hráči z mužstva mladších žáků na výpomoc při oblékání do výstroje a 12 hráčů ročníku 2013/14 na mini utkání.

Více fotografií najdete na našem facebookovém profilu MOSTEČTÍ LVI Mládež


Napsali o nás: Mostecké listy, Mostecký deník, Mostecká Vlaštovka