Začalo bruslení pro MŠ v Mostě

Začalo bruslení pro MŠ v Mostě

Začátkem října začalo bruslení pro MŠ na mosteckém ledě.

Pravidelně ve středu a pátek se na ledě vystřídají MŠ Bělehradská, MŠ A. Dvořáka, MŠ Kříže, MŠ A. Sochora, MŠ Hutnická, MŠ U Cáchovny, MŠ Nezvala a MŠ Marie Pujmanové. Děti se pod dohledem trenérů učí bruslit a hrát si na ledě. Klub zajišťuje dopravu autobusem a je nápomocen při zapůjčení bruslí a dalších potřebných pomůcek.

Před prvním bruslením si děti v MŠ mohly vyzkoušet hokejovou výstroj.

Cílem hokejového klubu je zapojit děti do sportu a samozřejmě nejlépe rozšířit počet malých hokejistů v hokejové základně MOSTECKÝCH LVŮ. 

Mgr. Lubomír Jandera